על הדוחות הכספיים הרבעוניים של חברות הביטוח ומה ניתן להסיק מהם - Keynes - קיינס פורטל הביטוחים המוביל | המפתח שלך לעולם הביטוח

על הדוחות הכספיים הרבעוניים של חברות הביטוח ומה ניתן להסיק מהם

חברות ציבוריות מחויבות לפרסם עם תום כל רבעון דו"ח המפרט נתונים כלכליים חשובים מהפעילות הכלכלית שלהן במהלך שלושה חודשים, כמו למשל ההון המצוי ברשותן, החלטות משמעותיות שהתקבלו במהלך הרבעון ועוד. לאחרונה פורסמו הדוחות הכספיים של חברות הביטוח לרבעון השני של 2022.
דוחות כספיים של חברות ביטוח גדולות פרושים על פני עשרות עמודים ומכילים מידע רב. ניתן לקבל תמונה כללית על ביצועיה של חברת ביטוח מכמה נתונים מרכזיים וביניהם הרווח החיתומי, הרווח ההשקעתי ושינויים בהיקף הפעילות.

לחברות ביטוח שני מקורות הכנסה עיקריים: הראשון הוא ההפרש בין תשלומי הפרמיות שהן גובות עבור פוליסות הביטוח שמכרו (זהו הרווח החיתומי) והשני הוא תשואה בגין השקעות שביצעו בכספים שנצברים בקופת החברה, כספים המיועדים לשמש לתשלום תגמולים (זהו הרווח ההשקעתי).
חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל הן מגדל, כלל, הראל, מנורה והפניקס. מהדוחות שפרסמו חברות אלה לרבעון השני של 2022 ניתן ללמוד לא רק על מצבה של כל חברה אלא על מצב המשק בכלל וזה של שוק הביטוח בפרט.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

שווי השוק של חברת הביטוח הפניקס עומד, נכון לאמצע ספטמבר 2022, על כ – 9 מיליארד שקלים והיא הגדולה מבין חברות הביטוח בישראל בעת הזו.
הרווח החיתומי של הפניקס במחצית הראשונה של 2022 עמד על 420 מיליוני שקלים, גבוה בכ -50% מהרווח החיתומי בתקופה המקבילה אשתקד.
על ההון שהיא משקיעה הפסידה הפניקס 898 מיליוני שקלים במחצית הראשונה של 2022, זאת לעומת רווח של 429 מיליוני שקלים במחצית הראשונה של שנת 2021.

הראל ביטוח ופיננסים

שווי השוק של חברת הביטוח הראל, נכון לאמצע ספטמבר 2022, עומד על כ – 7.2 מיליארד שקלים והיא ממוקמת שנייה ברשימת חברות הביטוח הגדולות בישראל.
מהדוחות הכספיים לרבעון השני של 2022 שפרסמה הראל ב – 30/6/22 עולה כי החברה הפסידה 436 מיליון שקלים ברבעון השני של 2022, זאת לעומת רווח של 306 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. 

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

נכון לאמצע ספטמבר 2022 שווי השוק של חברת הביטוח מגדל עומד על כ – 5.5 מיליארד שקלים.
הרווח החיתומי של מגדל בין ינואר 2022 ליוני 2022 עמד על 305 מיליוני שקלים, נמוך בכ – 25% מהרווח החיתומי בתקופה המקבילה אשתקד.
על ההשקעות שמבצעת מגדל היא הפסידה בחצי השנה הראשונה של 2022 768 מיליוני שקלים. הפסד גדול פי 48 מזה שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2022 מגדל צפויה להפסיד 17.7% על ההשקעות שביצעה, בשנת 2021 מגדל הרוויחה תשואה של 17% על השקעותיה. 

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

שווי השוק של חברת הביטוח כלל עומד על כ – 4.75 מיליארד שקלים נכון לאמצע ספטמבר 2022.
כלל ביטוח סיימה את הרבעון השני של 2022 עם הפסד כולל של 510 מיליוני שקלים, זאת לעומת רווח של 357 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. חלק גדול מההפסד נובע משינוי לוחות התמותה (עדכון תוחלת החיים המשפיע על מקדם הקצבה). 

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

שווי השוק של חברת הביטוח מנורה מבטחים עומד על 4.59 מיליארד שקלים נכון לאמצע ספטמבר 2022. במחצית הראשונה של שנת 2022 חברת הביטוח מנורה הפסידה כ – 37 מיליון שקלים, זאת לעומת רווח של 239 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. 

מהדוחות הכספיים של חברות הביטוח עולה כי הפעילות בשוק הביטוח האטה במקצת ביחס לשנת 2021 אולם החברות עדיין מייצרות רווח חיתומי לא מבוטל. כל חברות הביטוח הפסידו עשרות מיליוני שקלים על השקעותיהן, זאת כתוצאה מן הירידות בשוק המניות בישראל ובארה"ב. 

דילוג לתוכן