פלאי הטכנולוגיה: מנגנון חדש לדיווח בין חברות הביטוח הפרטיות לביטוח הלאומי בתביעות תאונות דרכים - Keynes - קיינס פורטל הביטוחים המוביל | המפתח שלך לעולם הביטוח

פלאי הטכנולוגיה: מנגנון חדש לדיווח בין חברות הביטוח הפרטיות לביטוח הלאומי בתביעות תאונות דרכים

חברות ביטוח

הסכם חדש המחייב שיתוף פעולה יעיל יותר בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברות הביטוח הפרטיות בכל הנוגע לתביעות רכב מצד ג', יחסוך לאזרחים כספים רבים. כל הפרטים – לפניכם.

בינואר 2018 בוצע מהלך ראשון לשינוי מנגנון ההתחשבנות בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברות הביטוח בכל הקשור לתשלומי פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. לפי החלטת ממשלה שהתקבלה בעניין ב – 11/1/2018 הכנסת נדרשה לפעול בחקיקה, בדרך של תיקון לחוק הביטוח הלאומי, כך שחברות הביטוח יעבירו סכום שנתי קבוע שיהיה אחוז מסוים מן הסכום שהן מקבלות כפרמיה בעבור פוליסות ביטוח צד ג' לרכב. העברת סכום קבוע תחסוך תהליך תביעה נפרד של הביטוח הלאומי מול חברות הביטוח בכל מקרה של תאונת דרכים בה הנפגע תובע וזוכה לקבל קצבה קבועה או תשלום חד פעמי מן הביטוח הלאומי. עוד נקבע באותה החלטת ממשלה כי שר האוצר ינסח תקנות הנוגעות לאופן קביעת גובה הסכום שיועבר ולאופן בו יופעל ההסדר החדש.

המשך המהלך התעכב, בין היתר בשל המצב הפוליטי בארץ ובשל משבר הקורונה, מה שגרם, לפי ההערכות, הפסד של כ – 400 מיליון שקלים למוסד לביטוח לאומי. רק לאחרונה, ביום ב' 11/10/21, אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, פה אחד, במסגרת חוק ההסדרים, מנגנון חדש להתחשבנות בין חברות הביטוח הפרטיות והמוסד לביטוח לאומי בכל הקשור לתביעות בגין תאונות דרכים.

כבר לא תבוצענה התחשבנויות על כל אירוע ביטוחי בנפרד

חשוב לציין כי מנגנון ההתחשבנות החדש יחל לפעול רק בינואר של שנת 2023. לפי המנגנון החדש לא תהיה עוד התחשבנות בנפרד על כל מקרה של תאונת דרכים בה הנפגע זוכה לקבל תשלומים גם מן הביטוח הלאומי, למשל כאשר התאונה התרחשה בדרך אל העבודה ולכן נחשבת גם כתאונת עבודה. חברות הביטוח יידרשו, כאמור החל מינואר 2023, להעביר למוסד לביטוח לאומי סכום כסף מסוים ללא תלות בתביעות שתוגשנה בפועל כנגד הביטוח הלאומי בעקבות מעורבות של אזרחי המדינה בתאונות דרכים. עוד נקבע כי בין השנים 2023 ל – 2025 חברות הביטוח יעבירו למוסד לביטוח לאומי 10% מסך הכספים שיקבלו כתשלומים עבור פרמיות לפוליסות ביטוח צד ג' לרכב. החל משנת 2025 ואילך יגדל הסכום ויעמוד על 10.95% מן הכספים שישולמו לחברות הביטוח.

חיסכון לרשויות ולאזרח

כאשר אזרח תובע ומקבל מהביטוח הלאומי תשלום חד פעמי או קצבה בשל נזק שנגרם לו בתאונת דרכים הוא אינו יכול לקבל פיצוי בגין נזק זה גם מחברת הביטוח וכך נחסך מחברת הביטוח צורך לשלם סכום מסוים כזה או אחר, הכול בהתאם לנסיבות המקרה. עד כה נדרש המוסד לביטוח לאומי להתחשבנות מול חברת הביטוח בכל מקרה כזה. מנגנון ההתחשבנות החדש יחסוך הוצאות רבות הנדרשות כיום כאשר מתקיימות התדיינויות חוזרות ונשנות בבתי משפט ומתקיימים הליכים בירוקרטיים כדי לקבוע בכל מקרה לגופו מה הסכום שחברת הביטוח צריכה לשלם לביטוח הלאומי.

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מר מאיר שפיגלר, הביע שביעות רצון מן ההסדר עליו סוכם בוועדת העבודה והרווחה אולם הביע חשש שריבית ההיוון שנקבעה, בשיעור של 3%, לא תאפשר כיסוי מלא של הוצאות המוסד לביטוח הלאומי במקרים שעניינם תאונות דרכים וכך תיגרם פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד. לעומתו, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, ד"ר גיא רוטקופף, טען כי השיעור שנקבע עבור הכספים שחברות הביטוח תידרשנה להעביר למוסד לביטוח לאומי הוא גבוה מדי, לדבריו השיעור לא צריך היה להיות 10% אלא בין 7 ל – 8% בלבד. שני הצדדים מסכימים שהמרוויחים הגדולים מן ההסדר החדש הם אזרחי ישראל. ההסכם ייכנס לתוקפו רק בשנת 2023 לאור ההיערכות הנדרשת לקראת תחילת הפעלתו. המדינה תאפשר למוסד לביטוח לאומי ולחברות הביטוח להגיע להסדר גלובלי גם בנוגע לתביעות עבר.

לבדיקה והשוואה של התיק הביטוחי בין חברות הביטוח המובילות השאירו פרטים ונציג מקצועי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל המלצה או חוות דעת בכל הנוגע לכדאיות מוצר או חברה ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא בתחום כזה או אחר.

דילוג לתוכן