דגשים חשובים כאשר בוחנים ביטוח חיים - Keynes - קיינס פורטל הביטוחים המוביל | המפתח שלך לעולם הביטוח

דגשים חשובים כאשר בוחנים ביטוח חיים

דגשים לביטוח חיים

ביטוח חיים הוא הגדרה כוללת למספר סוגים של פוליסות ביטוח אשר מטרתן אחידה – פיצוי כספי למוטבים (מי שהמבוטח מגדיר אותם ככאלה בתנאי הפוליסה) במקרה בו המבוטח נפטר באופן מפתיע. בנוסף, ביטוח חיים עשוי לספק פיצוי במקרים של אבדן מקור הכנסה עקב נכות, מחלה קשה או תאונה. חשוב לדעת שישנם כמה סוגים של פוליסות ביטוח חיים, כולן משווקות בהתאם לחוק חוזי ביטוח ונתונות לעדכונים מעת לעת בהתאם לשינויי רגולציה בענף הביטוח. בבואנו לבחור ביטוח חיים יש להכיר את סוגי הפוליסות השונות ולדעת לבחור ביניהן, ויש להבין איך להשוות בין חברות הביטוח השונות המציעות פוליסות מן הסוג שאנו מעוניינים לרכוש.

פוליסת ביטוח חיים מסוג ריסק ופוליסה בשילוב חיסכון

פוליסת ביטוח החיים הבסיסית ביותר מכונה פוליסה מסוג "ריסק" (מן המילה Risk, סיכון באנגלית). פוליסה זו מעניקה זכות לקבל פיצוי חד פעמי בסכום הנקבע בפוליסה, שנע בדרך כלל בין כמה מאות אלפי לכמה מיליוני שקלים, במקרה של מוות פתאומי של המבוטח. ניתן לקבוע שאת הסכום יקבלו המוטבים (מי שהמבוטח קובע שיקבלו את הפיצוי במהלך רכישת הפוליסה, או בעדכון המוטבים בכל שלב בהמשך חיי הפוליסה) בבת אחת או כקצבה חודשית שתבטיח יכולתם להמשיך לנהל את אורח חייהם כרגיל. ככל שמדובר בסכום פיצוי גבוה יותר כך הפרמיה החודשית (עלות פוליסת הביטוח) תהיה גבוהה יותר.

פוליסת ביטוח חיים מקיפה יותר מפוליסה מסוג ריסק הנ"ל היא פוליסה המשלבת מכשיר חיסכון לעת פרישה יחד עם פיצוי במקרה של מוות פתאומי. פוליסה כזו מקנה זכות לקבל פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית במקרה של מות המבוטח אך גם מהווה מכשיר חיסכון כאשר הכספים שנצברו בו יועמדו לרשות המבוטח, כמענק חד פעמי או כקצבה חודשית, עם הגיעו לגיל פרישה.

אבדן כושר עבודה וביטוח מחלות קשות

לפוליסות ביטוח חיים מסוג ריסק, כמו גם לפוליסת ביטוח חיים המשלבת ביטוח ריסק עם אפיק חיסכון לעת פרישה, ניתן להוסיף מרכיבים ביטוחיים נוספים כגון ביטוח אובדן כושר עבודה או ביטוח מחלות קשות. ביטוח חיים הכולל גם ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח הכנסה במקרים בהם המבוטח מאבד את כושרו לעבוד ולהשתכר. אירועים כגון תאונה או מחלה עשויים לגרום לכך שמבוטחים יאבדו את כושר העבודה שלהם ובעקבות כך את מקור פרנסתם. מומלץ לכלול בביטוח החיים מרכיב ביטוח אבדן כושר עבודה, במיוחד חשוב הדבר עבור מי שמפרנסים בני משפחה (למשל אב למשפחה בת ארבע נפשות שהוא המפרנס העיקרי בה).

מרכיב נוסף שכדאי לשקול להוסיף לביטוח החיים הוא ביטוח מחלות קשות. מרכיב זה נועד להבטיח פיצוי כספי במקרה שמתגלה שהמבוטח סובל ממחלה קשה. הוצאות רפואיות במקרה של מחלה קשה עשויות להסתכם במאות אלפי שקלים ואף למעלה מכך (מיליוני שקלים). בנוסף, מחלה קשה בדרך כלל פוגעת משמעותית ביכולת ההשתכרות. פוליסת ביטוח מחלות קשות מעמידה לרשות המבוטח סכום חד פעמי גדול שמטרתו כיסוי הוצאות הטיפול והבטחת הכנסה מספקת בעת שהמבוטח אינו יכול לעבוד.

ניתן להוסיף לביטוח החיים מרכיב המבטיח פיצוי גם במקרה של נכות או מוות כתוצאה מתאונה. פוליסה כזו מיועדת לקבלת סכום פיצוי כספי חד פעמי במקרים בהם המבוטח נהרג בתאונה או שהופך נכה כתוצאה מאירוע כגון תאונת דרכים, תאונת עבודה או תאונה אישית (תאונה בכל נסיבות שהן).

בחירת הפוליסה ורכישתה

חשוב להתאים את סוג הפוליסה והמרכיבים הכלולים בה למאפיינים הייחודיים של כל מבוטח. כך למשל גובה הפיצוי עשוי להיות שונה, מומלץ להוסיף מרכיבים כגון אלה שתוארו לעיל במידה ואין כיסוי עבורם במסגרת פוליסה אחרת ועוד. לאחר שברור וידוע מה צריכה לכלול פוליסת ביטוח חיים ניתן להשוות בין פוליסות מתאימות שמציעות חברות הביטוח השונות. כדאי לקחת בחשבון את דירוג חברת הביטוח במדד שביעות הרצון (מדד השירות בביטוח) שמפרסמת מדי שנה רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

לבדיקה והשוואה של התיק הביטוחי בין חברות הביטוח המובילות השאירו פרטים ונציג מקצועי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל המלצה או חוות דעת בכל הנוגע לכדאיות מוצר או חברה ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא בתחום כזה או אחר.

דילוג לתוכן